Tietosuojaseloste työnhakijoille

Tällä tietosuojaselosteella kerromme, miksi ja miten käsittelemme työnhakijoidemme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Päivitetty 2.5.2023: rekisterinpitäjän yhteyshenkilön yhteystiedot.

Rekisterinpitäjä

H&A Team Oy (1780124-2)
Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Tietosuoja-asioista vastaava

1. Rekisterin nimi

H&A Team Oy:n työnhakijat

2. Mitä tietoja keräämme ja miksi?

Käsittelemme suostumuksesi perusteella tietoja, jotka olet antanut työhakemuslomakkeella verkkosivuillamme tai muuta kautta toimittamallasi työhakemuksella, ja joita pidämme tarpeellisina rekrytointiprosessissa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa yhteystietosi, syntymäaikasi, kielitaitosi ja työkokemustasi ja käytettävyyttä koskevat tiedot sekä vapaaehtoisesti antamasi lisätiedot. Lomakkeessa tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on välttämätöntä voidaksemme arvioida, onko meillä tarjota sinulle sopivaa työtä ja ottaaksemme sinuun yhteyttä, ja niiden antamatta jättäminen estää lomakkeen lähetyksen. Voimme kerätä tietoa myös nimeämiltäsi suosittelijoilta, mikäli olet ilmoittanut heidän yhteystietonsa hakemuksesi yhteydessä.

Mikäli kutsumme sinut työhaastatteluun, kirjaamme haastattelussa esiin tulevia, rekrytoinnin kannalta olennaisia tietoja.

3. Kuinka säilytämme tietoja?

Säilytämme työnhakijatietoja pääosin sähköisessä muodossa. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille, jotka osallistuvat rekrytointiin. Yrityksen palvelin on suojattu palomuurilla ja virustentorjuntaohjelmalla. Tietoja voidaan tarvittaessa säilyttää myös paperidokumenttina, esimerkiksi työhaastattelua varten. Nämä säilytetään lukituissa säilytyskalusteissa, joiden avain on annettu vain niille, joilla on toimenkuvansa puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.

Tietojen luovutus EU:n/ETA:n ulkopuolelle

  • Tietoja voidaan siirtää ETA:n ulkopuolisille käsittelijöille, esimerkiksi pilvipalvelun tarjoajalle. Tällöin huolehdimme siitä, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet takaamaan riittävän tietosuojan tason esimerkiksi komission hyväksymillä vakiolausekkeilla (SCC).

Poistamme työnhakijatiedot vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hakemus on vastaanotettu.

4. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Sinulla on seuraavat EU:n Yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet:

Saada pääsy antamiisi henkilötietoihin

  • Voit saada kopion sinua koskevista hallussamme olevista henkilötiedoista. Toimitamme tiedot sinulle toiveesi mukaan joko sähköisesti tai paperilla.

Päivittää ja oikaista tietoja

  • Voit pyytää meitä täydentämään puutteelliset tiedot tai päivittämään vanhentuneet tiedot.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

  • Voit aina peruuttaa antamasi suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn ja pyytää meitä poistamaan tiedot.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Voit pyytää meitä siirtämään meille antamasi henkilötiedot valitsemallesi kolmannelle osapuolelle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

  • Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä, jolloin emme enää käsittele henkilötietojasi muutoin kuin säilyttämällä niitä. Huomaathan, ettemme tällaisessa tilanteessa voi myöskään huomioida hakemustasi.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

  • Emme käytä rekrytointiprosessissamme automatisoitua päätöksentekoa.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai saada lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

Mikäli koet, ettemme noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja tarjoaa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

5. Entä jos tapahtuu tietoturvaloukkaus?

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.

Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa ilmoitamme sinulle henkilökohtaisesti, mikäli on todennäköistä, että loukkaus aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi.

Ilmoitamme tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa loukkauksen havaitsemisesta, mikäli on todennäköistä, että loukkaus aiheuttaa riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille.