VASTUULLISUUS

Toimitusjohtajan laatulupaus

”Lupaan, että täytämme siivouspalvelua koskevat odotuksenne ja palvelemme teitä laadukkaasti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti.

Johtamiskäytäntöjämme ja tiimityöskentelyämme on toteutettu menestyksellisesti arjen kenttätyössä jo yli 20 vuoden ajan. Meille H&A Siivouspalvelussa laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaamme saa kaikki siivouspalvelut sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa räätälöitynä tarpeeseen sopivaksi.

Asiakkaan toiminnan muuttuessa mukautamme palveluamme joustavasti ja mutkattomasti. Ongelmatilanteissa tartumme ripeästi toimeen, ja olemmekin asiakkaiden tavoitettavissa vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden.

Laadukkaan palvelumme avaintekijänä on sitoutunut, ammattitaitoinen ja tutkitusti hyvinvoiva henkilöstömme, joista huolehtiminen on meille sydämen asia ja toimintamme kulmakivi.”

Puhtaasti ammattitaidolla,

Aila Kaakkurivaara
toimitusjohtaja
H&A Siivouspalvelu

Laatuvastuu

Me H&A Teamissa pyrimme siihen, että korkean laadun voi nähdä ja aistia kaikessa, mitä teemme. Laatu merkitsee meille esimerkiksi sitä, että henkilöstömme voi hyvin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja toimintamme kehittyy jatkuvasti. Työnlaatua tukevat modernit välineet, koneet ja siivousmenetelmät. Myös yhteistyökumppanimme jakavat ajatuksen laatuun panostamisesta omassa toiminnassaan.

Visiomme on olla vastuullisuudestaan ja laadustaan tunnetuin siivouspalvelualan yritys pääkaupunkiseudulla sekä kasvattaa siivousalan yleistä arvostusta omalla esimerkillämme ja toiminnallamme.

Sitoudumme Green Card -järjestelmän periaatteisiin

Laatujärjestelmämme auditoidaan vuosittain, ja se perustuu Green Card- järjestelmään. Green Card on toimittajalaatua mittaava ja seuraava konsepti, joka kokoaa laatu-, ympäristö- ja työturvallisasiat yhteiseen kriteeristöön. Olemme sitoutuneet kehittämään aktiivisesti toimintaamme laatunäkökohdat ja Green Card -kriteeristö huomioon ottaen.

Säännöllinen yhteydenpito tukee laadun kehitystä

Siivouspalvelumme suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja yhteisesti määritellyn laatutason mukaisesti. Laadimme teille yksilöllisen asiakashoitosuunnitelman, johon sisällytetään säännölliset laatukierrot ja kehityspalaverit. Toteutamme laatukierrot yhdessä kanssanne ja raportoimme teille niiden tuloksista. Myös kohteidemme työntekijät ja työnjohtajat tekevät jatkuvaa laadun omavalvontaa sekä sisäisiä auditointeja.

Jos korjattavia asioita ilmenee, pyrimme puuttumaan niihin mahdollisimman pian. Asiakasreklamaatiot käsitellään usein jo saman päivän aikana, kuitenkin viimeistään 48 tunnin sisällä reklamaation vastaanotosta.

Teetämme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyt kaikille asiakkaillemme. Asiakastyytyväisyyskyselyt antavat meille tärkeää informaatiota asiakkaidemme tyytyväisyydestä ja auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

Ympäristövastuu

Ympäristö ja siitä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Haluamme osaltamme edesauttaa ympäristökuormituksen vähentämistä ja aktiivisesti kehittää omaa toimintaamme ympäristömyötäiseen suuntaan.

Ympäristöohjelmamme keskeisimpiä osa-alueita ovat hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäisempään suuntaan, logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen, sekä ympäristömyötäinen asiakasviestintä ja oman henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvattaminen. Toiminnassamme nämä asiat otetaan huomioon muun muassa seuraavin tavoin:

  • hyödynnämme vettä ja pesuaineita säästäviä innovaatioita ja menetelmiä
    käytämme ympäristömerkittyjä pesuaineita
  • pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen liittyen
  • otamme huomioon ympäristönäkökohdat autojen hankinnassa ja reittisuunnittelussa
  • koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti
  • raportoimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutuksista
0%
pesuaineista ympäristötuotteita
0%
matkakuluja liikevaihdosta
eko kompassi logo valkoinen

Yrityksellemme on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti huhtikuussa 2013. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ympäristönäkökohdat huomioon ottaen ja toimimaan Ekokompassi-kriteerien mukaisesti.

H&A Team Oy:n ympäristöpolitiikka

Ympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa yrityksemme arkea. Ympäristöperiaatteemme perustuvat kestävään kehitykseen ja ympäristövaikutusten laajaan huomioon ottamiseen kaikessa toiminnassamme. Ympäristöohjelmamme perustana on uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden hyödyntäminen toiminnassamme sekä jo käytössä olevien menetelmien jatkuva kehittäminen. Pyrimme myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa.

Käytämme työssämme aineita, välineitä, koneita ja menetelmiä, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Käytössämme on menetelmiä ja välineitä, jotka säästävät vettä, pesuaineita ja luontoa. Huomioimme ympäristön myös työmatkaliikkumisessa. Vähennämme työmatkaliikkumisesta aiheutuvia päästöjä tehokkaalla reittisuunnittelulla ja ajoneuvoseurannalla. Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti, jotta he osaavat omassa työssään ottaa ympäristön huomioon.

Valikko