Ha_team_vastuulisuus

Ympäristö ja siitä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Haluamme osaltamme edesauttaa ympäristökuormituksen vähentämistä ja aktiivisesti kehittää omaa toimintaamme ympäristömyötäiseen suuntaan.

Ha Team pitää huolta ympäristöstään

Valikko